Mở tài khoản với ANZ thật dễ dàng

Quý vị có thể đăng ký mở trực tuyến các tài khoản sau:

Cách đăng ký mở tài khoản:

Quý vị có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

1. Chọn Đăng ký trực tuyến và cung cấp thông tin chi tiết

Trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được đơn đăng ký trực tuyến của Quý vị, nhân viên ngân hàng sẽ liên hệ Quý vị để hoàn tất đơn đăng ký tại chi nhánh ngân hàng hoặc với Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ Ngân hàng tận nơi.

2. Chọn Tải đơn dạng file PDF.

Quý vị có thể in và điền thông tin vào đơn này và đem tới chi nhánh ngân hàng hoặc liên hệ Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ Ngân hàng tận nơi để hoàn tất quy trình mở tài khoản.
 

Hãy bắt đầu mở tài khoản

Đăng ký trực tuyến  Tải đơn dạng file PDF (124 kB)

Hỗ trợ font chữ tiếng Việt

Chức năng đăng ký trực tuyến hỗ trợ phần mềm gõ ký tự tiếng Việt Unikey phiên bản từ 3.55 trở lên. Nếu Quý vị không đánh được font chữ tiếng Việt, xin hãy tải về Unikey phiên bản 3.55 hoặc cao hơn.

Hỗ trợ chung

Xin liên hệ đường dây Trợ giúp Khách hàng miễn phí 24/7 số 1900 1276 nếu cần thêm trợ giúp.
 

Lưu ý:

Nếu Quý vị đang thao tác trên máy tính có các truy cập khác từ công cộng, hãy tự đảm bảo rằng máy tính này được trang bị những phần mềm bảo mật được cập nhật. Quý vị không nên lưu lại thông tin trên những máy tính có những người sử dụng khác truy cập vào.

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.