Cuộc sống dễ dàng hơn với dịch vụ ANZ Billpay!

Từ ngày 06 tháng 3 năm 2012, tất cả Khách hàng có tài khoản tại ANZ có thể thực hiện thanh toán các hóa đơn hàng tháng của Viettel, MobiFone và thẻ tín dụng ANZ Visa thông qua Trung Tâm dịch vụ khách hàng 24/7 của ANZ hoàn toàn miễn phí.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi tới Trung Tâm dịch vụ khách hàng 24/7 của ANZ theo số: 1900 1276 nhánh số 3.