Tôi có thể sử dụng ANZ Internet Banking để thực hiện thanh toán đến các tài khoản tại các ngân hàng khác không?

Có.

Các khoản thanh toán có thể được thực hiện từ các tài khoản hợp lệ tại ANZ tới một tài khoản tại ngân hàng khác trong lãnh thổ Việt Nam, bằng cách sử dụng chức năng Yêu cầu Chuyển tiền Trong nước. Bạn phải bảo đảm rằng bạn nhập chính xác các chi tiết yêu cầu chuyển tiền vì ANZ không có nghĩa vụ và không kiểm tra xem các thông tin do bạn cung cấp có chính xác không.

Nếu ngày hôm nay tôi chuyển tiền giữa các tài khoản liên kết của tôi tại ANZ thông qua ANZ Internet Banking, tôi có thể rút tiền từ máy ATM không?

Có.

Tiền chuyển giữa các tài khoản liên kết tại ANZ của bạn với cùng một loại tiền tệ thông qua ANZ Internet Banking sẽ có thể rút được ngay lập tức tại máy ATM nếu tài khoản đó có thể truy cập qua ATM, và khoản tiền đó được thanh toán.

Tôi có thể yêu cầu Hối phiếu thông qua ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể yêu cầu Hối phiếu bằng bất kỳ loại tiền tệ nào do ANZ quy định bằng cách sử dụng chức năng Yêu cầu Hối phiếu. Bạn phải bảo đảm rằng bạn nhập chính xác các chi tiết yêu cầu hối phiếu vì ANZ không có nghĩa vụ và không kiểm tra xem các thông tin do bạn cung cấp có chính xác không.

Tôi có thể chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách sử dụng chức năng Yêu cầu Chuyển tiền Quốc tế. Bạn phải bảo đảm rằng bạn nhập chính xác các chi tiết yêu cầu chuyển tiền vì ANZ không có nghĩa vụ và không kiểm tra xem các thông tin do bạn cung cấp có chính xác không.

ANZ Internet Banking có hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần không?

Có.

Thông thường ANZ Internet Banking sẽ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.  Tuy nhiên, việc truy cập đôi khi có thể bị gián đoạn do một dịch vụ nào đó tạm thời không hoạt động hay khi hệ thống hoặc thiết bị có sự cố, không thể hoạt động bình thường.

Tôi có phải trả phí sử dụng dịch vụ ANZ Internet Banking không?
Bạn có thể đăng nhập vào ANZ Internet Banking, kiểm tra số dư và xem lịch sử giao dịch miễn phí. Các giao dịch được thực hiện qua ANZ Internet Banking có thể phát sinh phí giao dịch. Mỗi tài khoản tại ANZ có một hạn mức giao dịch miễn phí hàng tháng, nếu vượt quá hạn mức này thì phải trả phí.  Vui lòng tham khảo tài liệu Giới thiệu Sản phẩm để biết thêm chi tiết.
ANZ có giới hạn về số tiền tôi có thể chuyển bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

  • Đối với khách hàng cá nhân, không có giới hạn về số tiền bạn có thể chuyển giữa các tài khoản liên kết tại ANZ của bạn, hoặc các khoản thanh toán hóa đơn của bạn cho nhà cung cấp đã đăng ký với ANZ thông qua ANZ Internet Banking. Với tất cả các giao dịch khác thực hiện thông qua ANZ Internet Banking, ANZ sẽ áp dụng hạn mức giao dịch hàng ngày.
  • Đối với khách hàng doanh nghiệp, không có giới hạn về số tiền bạn có thể chuyển giữa các tài khoản liên kết tại ANZ của bạn, hoặc các khoản thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp đã đăng ký với ANZ thông qua ANZ Internet Banking. Tuy nhiên, việc chuyển tiền có thể phải được duyệt chi bởi một hoặc nhiều người có quyền duyệt chi của tài khoản. Các hạn mức khác cũng có thể được áp dụng. Vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện của ANZ Internet Banking hoặc liên hệ với Người phụ trách quan hệ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Tôi có thể xem lịch sử giao dịch bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

ANZ Internet Banking cho phép bạn xem lịch sử giao dịch trong vòng 365 ngày của bất kỳ tài khoản séc hoặc tài khoản tiền gửi nào tại ANZ của bạn đã kết nối với ANZ Internet Banking. Nếu bạn muốn xem lịch sử giao dịch nhiều hơn 365 ngày, bạn cần yêu cầu cung cấp một bản sao của các sao kê trước đó. Vui lòng liên hệ với chi nhánh ngân hàng ANZ nếu bạn muốn yêu cầu một bản sao các sao kê giao dịch trước đó. ANZ sẽ tính lệ phí đối với bản sao của các sao kê giao dịch đã phát hành trước đó.

Tôi có thể tải xuống lịch sử giao dịch từ ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể tải xuống lịch sử giao dịch của mình từ ANZ Internet Banking dưới dạng tệp Microsoft Excel (.xls) hoặc các chương trình bảng tính khác dạng Comma Separated (.csv).

Tôi có thể trả lương cho nhân viên thông qua ANZ Internet Banking không?

Có.

Khách hàng doanh nghiệp có thể trả lương cho nhân viên của mình bằng chức năng Trả Lương có sẵn trong ANZ Internet Banking. Bạn có thể cập nhật danh sách nhân viên và sử dụng danh sách đó cho mỗi lần thực hiện việc trả lương.

Tôi có thể thanh toán bằng Diskpay thông qua ANZ Internet Banking không?

Có.

Diskpay là một dịch vụ trả lương tiện lợi cho chủ doanh nghiệp. ANZ Diskpay là một ứng dụng phần mềm vi tính cho phép bạn tạo các tập tin thanh toán điện tử đối với các tác vụ thường xuyên như trả lương và thanh toán các khoản phải trả.  Nếu bạn đã đăng ký sử dụng Diskpay với ANZ và được ANZ cung cấp dịch vụ Diskpay, bạn có thể gửi tập tin Diskpay của mình trong môi trường bảo mật của ANZ Internet Banking. Đối với mỗi yêu cầu thanh toán bằng Diskpay thông qua ANZ Internet Banking, bạn phải gửi cho ANZ một bản fax có phê duyệt của người duyệt chi xác nhận yêu cầu thanh toán Diskpay trước khi tệp Diskpay có thể được xử lý.

Với ANZ Diskpay:

  • ANZ xử lý các khoản thanh toán cho bạn  
  • Ghi nợ tài khoản của bạn mà không cần phải viết séc
  • Giảm thiểu rủi ro an ninh;
  • Giảm chi phí giao dịch;
  • Không cần phải nộp bảng kê lương

Xin vui lòng liên hệ chi nhánh ngân hàng ANZ nếu bạn muốn đăng ký dịch vụ Diskpay.