Dịch vụ Internet Banking của ANZ là gì?

ANZ Internet Banking là một ứng dụng với các tính năng bảo mật cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản tại ANZ của họ từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, thông qua Internet. Bạn có thể giao dịch ngân hàng một cách tiện lợi từ nhà hoặc công sở mà không cần phải đi đến chi nhánh ngân hàng hoặc máy ATM.
Sử dụng ANZ Internet Banking bạn có thể:

 • Xem số dư và lịch sử giao dịch của các tài khoản liên kết của bạn tại ANZ.
 • Chuyển tiền giữa các tài khoản liên kết của bạn tại ANZ.
 • Thực hiện thanh toán theo lịch trình (định kỳ) hoặc trong tương lai
 • Yêu cầu
  • Chuyển tiền Trong nước
  • Chuyển tiền Quốc tế
  • Hối phiếu bằng nội tệ hoặc ngoại tệ
  • Xem Tỷ giá Hối đoái
 • Thanh toán hóa đơn – cho nhà cung cấp đã đăng ký với ANZ

Các khách hàng doanh nghiệp cũng có thể:

 • Thay đổi danh sách trả lương nhân viên
 • Thực hiện việc trả lương
 • Tải lên các tập tin Diskpay nếu bạn đã đăng ký và được ANZ cung cấp dịch vụ Diskpay.
Tôi phải đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của ANZ như thế nào?

Để đăng ký dịch vụ ANZ Internet Banking bạn phải là khách hàng của ANZ. Bạn có thể đăng ký mở tài khoản ANZ bằng cách đến chi nhánh ANZ và điền đơn xin mở tài khoản.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ ANZ Internet Banking, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tải xuống Mẫu Đăng ký Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp hoặc Cá nhân - ANZ Internet Banking,  hoặc đến bất kỳ chi nhánh ANZ nào để điền vào mẫu đăng ký
 2. Nộp mẫu đăng ký cho chi nhánh ngân hàng ANZ
 3. Nhân viên của chúng tôi sẽ xác minh danh tính và đăng ký dịch vụ ANZ Internet Banking cho bạn
 4. Trong vòng 5 đến 10 ngày bạn sẽ nhận được một bức thư Chào mừng hướng dẫn bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Ngân hàng ANZ để nhận mật khẩu tạm thời.
 5. Đăng nhập vào ANZ Internet Banking và đổi mật khẩu.

Giờ đây bạn đã sẵn sàng để sử dụng các tính năng và tiện ích của ANZ Internet Banking.

Tôi có cần phần mềm hoặc thiết bị phần cứng nào để sử dụng ANZ Internet Banking không?

Để có những trải nghiệm tốt nhất với ANZ Internet Banking, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng những trình duyệt và hệ điều hành sau:

Windows XP

 • Internet Explorer (IE) 6.0
 • Mozilla Firefox 2.0
 • Jaws 9.0 cùng với IE 6.0 (phần mềm đọc màn hình)

Windows Vista

 • Internet Explorer (IE) 6.0 hoặc 7.0
 • Mozilla Firefox 2.0

MacOS X 10.5

 • Safari 3.0

ANZ Internet Banking có thể không hoạt động hoặc hoạt động tốt khi sử dụng khác các kết hợp với mô tả trên.

Để biết thêm thông tin về cách thức bảo vệ thông tin ngân hàng của bạn, vui lòng ghé thăm trang Bảo vệ Giao dịch Ngân hàng của Bạn.

Tôi có thể sử dụng ANZ Internet Banking cho các tài khoản doanh nghiệp cũng như các tài khoản cá nhân tại ANZ của tôi không?

Có.

Sử dụng các Mã số đăng nhập riêng biệt, bạn có thể truy cập vào các tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp tại ANZ của mình.

Mã số đăng nhập được ANZ cung cấp cho bạn khi đơn đăng ký sử dụng dịch vụ ANZ Internet Banking của bạn được chấp thuận. 

Nếu bạn muốn truy cập vào cả tài khoản cá nhân lẫn tài khoản doanh nghiệp tại ANZ của mình, bạn cần điền cả hai mẫu Đăng ký Dịch vụ ANZ Internet Banking dành cho Khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp.

Tôi có thể mở một  tài khoản ANZ mới hoặc đóng một tài khoản ANZ thông qua ANZ Internet Banking không?

Không.

Vì lý do an ninh, bạn không thể mở hoặc đóng tài khoản tại ANZ thông qua ANZ Internet Banking, nhưng bạn có thể mở một tài khoản ANZ mới hoặc đóng một tài khoản ANZ hiện tại tại chi nhánh ngân hàng ANZ  gần  bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để biết địa điểm của chi nhánh ANZ gần nhất.

Tôi phải làm gì để thêm hoặc thay đổi các tài khoản ANZ mà tôi muốn kết nối với ANZ Internet Banking?

Bạn cần điền mẫu đơn Thay đổi thông tin dịch vụ ANZ Internet Banking và nộp cho chi nhánh ANZ của bạn.

Bạn có thể tải các mẫu đơn có sẵn trên trang web của ANZ hoặc lấy tại bất kỳ chi nhánh ngân hàng ANZ nào.

Mẫu đơn Thay đổi thông tin dịch vụ ANZ Internet Banking Dành cho Cá nhân

Mẫu đơn Thay đổi thông tin dịch vụ ANZ Internet Banking Dành cho Doanh Nghiệp

Tôi có thể xem tài khoản Tiền gửi Có kỳ hạn tại ANZ của tôi bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

Nếu trong đơn Đăng ký Dịch vụ ANZ Internet Banking, bạn chỉ định những tài khoản này kết nối với ANZ Internet Banking, thì bạn sẽ có thể xem được số dư hiện tại của những tài khoản này bằng dịch vụ ANZ Internet Banking.

Tôi có thể xem tài khoản Vay tại ANZ của tôi bằng ANZ Internet Banking không?

Có.

Nếu trong đơn Đăng ký Dịch vụ ANZ Internet Banking, bạn chỉ định những tài khoản này kết nối với ANZ Internet Banking, thì bạn sẽ có thể xem được số dư hiện tại của những tài khoản này bằng dịch vụ ANZ Internet Banking. Bạn cũng có thể chuyển tiền đến tài khoản vay tại ANZ của mình, và xem được 20 giao dịch mới nhất trên tài khoản đó.

Tôi có thể thanh toán hóa đơn bằng cách sử dụng ANZ Internet Banking không?

Có.

Bạn có thể thanh toán hóa đơn cho bất kỳ nhà cung cấp nào đã đăng ký với ANZ  Bạn có thể thực hiện thanh toán ngay hoặc thanh toán trong tương lai (nhưng không phải là thanh toán định kỳ) thông qua ANZ Internet Banking.