Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 ANZ số: 1900 1276

Hãy để chúng tôi phục vụ Quý khách tốt hơn nữa qua Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 1900 1276

ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam hoạt động Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 từ tháng 6 năm 2006. Hiện nay, Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau qua điện thoại và thư điện tử:

Hãy gọi chúng tôi tại Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số: 1900 1276

Nhằm giúp cho việc sử dụng Dịch vụ giải đáp thông tin về Thẻ tín dụng qua điện thoại hiệu quả hơn, từ ngày 09/05/2016 Quý khách có thể liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Thẻ 24/7 số 1900 1276 – nhánh 2 bằng mật mã riêng (*) (thay thế Mật Mã Giao Dịch Qua Điện Thoại) với một số tính năng tự động mới:

poiter  Kích hoạt Thẻ tín dụng

poiter  Kiểm tra thông tin sao kê và dư nợ Thẻ dễ dàng hơn

poiter  Hướng dẫn các hình thức thanh toán Thẻ tín dụng và giải quyết các
      yêu cầu gửi lại bảng sao kê gần nhất

Cập nhật: Hướng dẫn liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng ANZ

(*) Quý khách có thể kiểm tra email đăng ký để biết mật mã liên lạc qua điện thoại lần đầu

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.