Đăng ký Dịch vụ Internet Banking

  • Khởi đầu với dịch vụ ngân hàng điện tử của ANZ thật đơn giản và thuận tiện.

Đăng ký ngay


Những tính năng và lợi ích

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng gọi Trung tâm dịch vụ khách hàng số 1900 1276 (Nhánh số 3).

Các điều kiện và điều khoản

Các điều kiện và điều khoản

Đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng Internet Banking tại ANZ.

Cách bảo vệ giao dịch ngân hàng của bạn

Cách bảo vệ giao dịch ngân hàng của bạn

Học cách bảo vệ tài khoản & giao dịch khi thực hiện giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về ANZ Internet Banking.

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.