Phí và lệ phí

Tải về Biểu phí dịch vụ Ngân hàng bán lẻ - Có hiệu lực từ Ngày 15 tháng Bảy 2015 (PDF 244kB)

Tải về Biểu phí dịch vụ Ngân hàng bán lẻ - Có hiệu lực từ ngày 20 Tháng Sáu 2015 (PDF 928kB)

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.