Phí và lệ phí

Tải về Biểu phí dịch vụ - Ngân hàng bán lẻ - Có hiệu lực từ ngày 24 Tháng Ba 2014 (PDF 224kB)

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.