Tại ANZ, chúng tôi tạo thuận lợi cho việc thanh toán của bạn dễ dàng và thuận lợi hơn cho cả khi bạn có tài khoản hoặc không có tài khoản tại ANZ thông qua hối phiếu quốc tế. Hối phiếu của chúng tôi có thể mua lại hầu hết đồng tiền chính và được chấp nhận trên toàn thế giới.

Thông qua dịch vụ này của ANZ, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi Tổng đài ANZ: 1900 1276

Điều kiện và điều khoản được áp dụng như trong mẫu đăng kí có kèm theo bảng phí kèm theo bảng phí.