Bạn băn khoăn về sự an toàn của tài sản hoặc tài liệu quan trọng khi đi công tác xa nhà? Hay bạn có những bí mật không thể chia sẻ cùng ai?

Kích thước Két An Toàn ANZ:
Loại Két Kích thước
A 12cm x 12cm x 48cm
B   8cm x 26cm x 48cm
C 12cm x 26cm x 48cm
D 26cm x 26cm x 48cm

 

Để biết thêm chi tiết, liên hệ:
Ngân hàng ANZ, Sở giao dịch Lê Thái Tổ
14 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
+84.4 38258190