Một khi bạn đã đến đây, hãy mở ra mọi cơ hội

ANZ có thể đưa ra giải pháp về mạng lưới duy nhất cho nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong khi bạn đang ở Asia. Cho dù trung tâm ngân hàng ngoài trụ sở chính được đặt tại Singarpore và Hồng Kong, chúng tôi phối hợp để đưa ra một giải pháp mang tính toàn cầu cho tất cả nhu cầu tài chính của bạn.

ANZ tại Việt nam sẽ giúp bạn kết nối với ngân hàng tại nước khác và hỗ trợ bạn nhằm đơn giản hóa vấn đề phực tạp trong việc quản lý tài chính xuyên quốc gia.

Đầu tư

Tài khoản Đắc lợi trực tuyến, Đa lộc, Tiền gửi có kỳ hạn hay Chứng chỉ tiền gửi của ANZ bằng tiền Đồng hay ngoại tệ giúp bạn tối đa hóa khoản lãi từ khoản tiền của mình.

Mua hoặc đầu tư bất động sản tại Australia hoặc New Zealand

ANZ tập trung vào dịch vụ đầu tư dành cho người nước ngoài. Dịch vụ này đơn giản là đầu tư được lưu giữ bởi ngân hàng ANZ ở nước ngoài hơn là tại Australia hoặc New Zealand, và có thể được sử dụng để đầu tư vào bất động sản hiện tại, hoặc vào đầu tư bất động sản mới, hoặc đó chính là căn nhà mong ước của bạn khi bạn mong muốn quay trở về quê hương.

Là người nước ngòai, bạn có thêm lợi ích khi chọn đồng tiền để đầu tư vào bất động sản để phù hợp với dòng tiền hay theo sự ưu tiên . Ví dụ nếu bạn được trả ngoại tệ ngoài AUD hoặc NZD, bạn có thể cơ hội đầu tư bất động sản bằng ngoại tệ này. Dĩ nhiên bạn có thể chỉ cần tiền AUD hay NZD hoặc chuyển qua lại những ngoại tệ khác nhau trong thời gian đầu tư vào bất động sản này. Điều kiện và điều khoản này sẽ được áp dụng và tuân thủ theo quy định tín dụng của ANZ.

Để tìm hiểu thêm về tín dụng cho người nước ngoài của ANZ Tín dụng cho người nước ngoài , nhân viên của chúng tôi tại Việt nam có thể giúp bạn liên hệ với Giám đốc điều hành tại Singapore. ANZ Việt nam sẽ hỗ trợ bạn qua suốt quá trình tiến hành.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi Tổng đài ANZ: 1900 1276