Khởi nghiệp

Điều cơ bản đầu tiên – Mở tải khoản tại ngân hàng trong nước và hưởng lãi

Tiết kiệm và đầu tư

Một khi bạn đã đến đây, hãy mở ra mọi cơ hội

Đến với một nền văn hóa độc đáo, con người thân thiện, món ăn hấp dẫn và nền kinh tế phát triển nhanh. Sống và làm việc tại Việt nam là cơ hội lớn, nhưng cũng không thiếu những thách thức. ANZ ở đây là để giúp đỡ bạn để tạo nhiều nhất cơ hội cho bạn và vượt qua nhiều thách thức.

Môi trường ngân hàng tại Việt nam

Đồng tiền

Đồng tiền chính thức của Việt nam là Việt nam Đồng (VND, gọi đơn giản là Đồng).
Việt nam Đồng (gọi đơn giản Đồng hay VND) không phải là đồng tiền tự do chuyển đổi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể thanh toán ngoài Việt nam. Với tư cách là một cá nhân, khi được trả hay nhận tiền Đồng, bạn có thể chuyển sang ngoại tệ không hạn chế nếu bạn muốn gửi tiền tới tài khoản của chính bạn ở nước ngoài. Nếu bạn muốn gửi tiền tới tài khoản bên thứ ba, bạn cần chứng từ bổ sung và trình bày lí do chuyển tiền với ngân hàng.

Thẻ Debit và Credit

Cả thẻ debit and credit đều sử dụng tại Việt nam, mặc dù việc chấp nhận vẫn còn hạn chế, ngoài việc sử dụng tại máy ATM, khách sạn hay hệ thống bán lẻ toàn cầuquốc tế.

ATM

Hệ thống ATM phát triển bền vững tại Việt nam trong những năm vừa qua. Hầu hết các ngân hàng có hệ thống ATM khắp cả nước. ATM chỉ trả tiền Đồng mặc dù nó chấp nhận hầu hết thẻ quốc tế như PLUS, CIRRUS hay MAESTRO.

Mang tiền mặt vào hoặc ra khỏi Việt nam.

Bạn chỉ được phép mang USD5,000 hoặc khoản tiền tương đương bằng ngoại tệ khác vào hoặc ra khỏi Việt nam. Nếu mang nhiều hơn, bạn phải khai báo.

Thanh toán

Vệc trả khoản tiền chi tiêu hàng ngày như vật dụng hay tiền thuê nhà không quá khó khăn tại Việt nam. Hầu hết các hóa đơn được trả qua chuyển khoản ngân hàng, lệnh trả tiền (khoản trả tiền theo từng giai đoạn) hay bằng tiền mặt. Trong nhiều trường hợp, cơ quan của bạn sẽ tiến hành thanh toán những hóa đơn chủ yếu như tiền điện thoại, thuê nhà, tiền điện vv. Séc không thường xuyên được sử dụng tại Việt nam.