Phí và lệ phí

Tải về Tải về Biểu phí dịch vụ - Ngân hàng bán lẻ - Có hiệu lực từ ngày 22 Tháng Bảy 2014 (PDF 1.48MB)

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.