Không lo tài chính với Tạm Ứng Linh Hoạt ANZ

Với tiện ích của "Tạm Ứng Linh Hoạt", bạn sẽ được chuyển tiền muốn tạm ứng trực tiếp vào tài khoản của mình và thanh toán trả góp dễ dàng trong vòng 12, 24, hoặc 36 tháng. Bạn không cần phải trả phí rút tiền mặt cũng như không cần tốn thời gian đến ngân hàng hoặc máy ATM để rút tiền từ thẻ tín dụng. ANZ sẽ giúp bạn chuyển số tiền bạn cần tạm ứng tài khoản ngân hàng được chỉ định trong hạn mức tiền mặt cho phép (50% hạn mức tín dụng còn sử dụng được tại thời điểm thực hiện giao dịch).

Biểu phí và lãi suất chương trình Tạm Ứng Linh Hoạt.

Kỳ hạn Lãi suất năm (tính trên dư nợ giảm dần) Lãi suất th áng (tính trên dư nợ giảm dần) Hệ số thanh toán hàng tháng Phí thiết lập
12 tháng 26.37% 2.20% 0.0957103 1.5%
24 tháng 26.58% 2.22% 0.0541675 1.5%
36 tháng 26.37% 2.20% 0.0404880 1.5%

Ví dụ:

Kỳ hạn Số tiền (VNĐ)
(a)
Hệ số thanh toán hàng tháng (b) Số tiền ước tính trả góp hàng tháng (VNĐ)
(a) x (b)
12 tháng 15,000,000 0.0957103 1,435,655
24 tháng 15,000,000 0.0541675 812,513
36 tháng 15,000,000 0.0404880 607,320

Chương trình Tạm Ứng Linh Hoạt áp dụng cho một số chủ thẻ được chọn lọc.

Để biết bạn có hợp lệ cho Chương trình Tạm Ứng Linh Hoạt hay không hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ 08 2226 1090 - Số nội bộ: 1564, 1529, 1560 hay 1900 1276.

 

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.