Dễ dàng và tiện lợi cập nhật mọi thông tin tài khoản thẻ Tín Dụng ANZ với dịch vụ SMS Banking.

Kích hoạt thẻ Tín Dụng, kiểm tra số dư tài khoản và thông tin giao dịch của thẻ Tín Dụng mọi lúc mọi nơi qua dịch vụ tin nhắn miễn phí của ANZ.

Dịch vụ SMS Banking là hình thức linh hoạt giúp khách hàng kích hoạt thẻ Tín Dụng, tra cứu tài khoản vào bất cứ thời điểm nào, chỉ cần một thao tác đơn giản bạn có thể theo dõi thông tin số dư tài khoản, khoản thanh toán tối thiểu hay hạn thanh toán dư nợ thẻ qua Tổng đài 8069 hỗ trợ 24x7 của chúng tôi.

Cách soạn tin:

Nhắn tin với cú pháp Để biết
Soạn KHT <hạn mức Tín Dụng > gửi đến 8069 để kích hoạt Thẻ Tín Dụng Ví dụ: Soạn tin KHT 10000000 gửi 8069
Soạn DUNO gửi đến 8069 để biết Số dư thẻ tín dụng hàng ngày
Soạn DENHAN gửi đến 8069 để biết dư nợ, khoản thanh toán tối thiểu và hạn thanh toán thẻ Tín Dụng