Phương thức thanh toán ưu tiên

Ngân hàng Phương thức thanh toán Phí Tiện ích
ANZ ANZ ATM Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 21:00)
ANZ ANZ Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 22:00)
ANZ ANZ Trung tâm Dịch vụ Thẻ 24/7* Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 16:00)

Ghi chú: thanh toán chi được thực hiện vào ngày làm việc. Vào ngày cuối tuần/nghỉ lễ, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

* giá trị tối đa VNĐ 5,000,000 mỗi lần gọi.

Phương thức thanh toán khác

Ngân hàng Phương thức thanh toán Phí
ANZ Ghi nợ tự động hàng tháng từ tài khoản bất kỳ tại ANZ Miễn phí
ANZ Quầy giao dịch ANZ Miễn phí
Đông Á Giao dịch tiền mặt tại Quầy giao dịch Miễn phí
Ngân hàng khác Chuyển khoản Tùy thuộc vào từng ngân hàng

Việc xử lý thanh toán thực hiện qua chuyển khoản/giao dịch tiền mặt từ những ngân hàng khác sẽ cần thêm thêm 1 ngày làm việc.