Dễ dàng thanh toán sao kê Thẻ Tín Dụng ANZ

Phương thức thanh toán ưu tiên

Ngân hàng Phương thức thanh toán Phí Tiện ích

Hướng dẫn

ANZ ANZ ATM Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 21:00)

Đưa thẻ ANZ Visa Debit Card vào máy, nhập số PIN và làm theo hướng dẫn:

"Thanh toán Hóa Đơn" > "VNN CRD" > Chỉ rõ đang thanh toán hóa đơn của mình hay của người khác > Nhập số thẻ Tín Dụng > Nhập số tiền thanh toán > Xác nhận và hoàn tất giao dịch

Hướng dẫn về cách thanh toán qua ATM ANZ, vui lòng nhấp vào đây (PDF 160kB).

ANZ ANZ Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 22:00)

Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến, sau đó chọn:

Chuyển tiền > Thanh toán hóa đơn > Tài khoản chuyển tiền > Tài khoản chuyển tiền VND > Tên nhà cung cấp: ANZ Vietnam Credit Cards > Tham chiếu khách hàng: số thẻ gồm 16 chữ số > Nhập số tiền thanh toán  > Thanh toán Bây giờ > Gửi > Xác nhận

Hướng dẫn về cách thanh toán qua Dịch Vụ Ngân hàng Trực tuyến, vui lòng nhấp vào đây (PDF 160kB).

ANZ ANZ Trung tâm Dịch vụ Thẻ 24/7* Miễn phí Thanh toán cùng ngày
(Nếu thanh toán được thực hiện trước 16:00)

Gọi số 1800 1559 nhánh số 2, nghe và làm theo hướng dẫn

Ghi chú: thanh toán chi được thực hiện vào ngày làm việc. Vào ngày cuối tuần/nghỉ lễ, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

* Giá trị tối đa 5.000.000 đồng một giao dịch.

Phương thức thanh toán khác

Ngân hàng Phương thức thanh toán Phí

Hướng dẫn

ANZ Ghi nợ tự động hàng tháng từ tài khoản bất kỳ tại ANZ Miễn phí

Hoàn thành và nộp đơn đăng ký tại chi nhánh ANZ trong giờ làm việc 8AM – 5PM từ thứ 2 đến thứ 6

ANZ Quầy giao dịch ANZ Miễn phí

Giao dịch tại chi nhánh ANZ trong giờ làm việc 8AM – 5PM từ thứ 2 đến thứ 6 "

Đông Á hay An Bình Giao dịch tiền mặt tại Quầy giao dịch Miễn phí

Nộp tiền mặt tại bất kỳ chi nhánh Ngân hàng Đông Á hay An Bình nào kèm theo giấy nộp tiền mặt với thông tin chi tiết như sau:

  1. Tên tài khoản bên thụ hưởng: Tài khoản thanh toán Thẻ Tín Dụng
  2. Số tài khoản bên thụ hưởng: 4491845
  3. Thông tin Ngân hàng bên thụ hưởng: Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam), CN TP. Hồ Chí Minh
  4. Nội dung thanh toán: Thanh toán cho "điền 16 số thẻ tín dụng" của "điền tên đầy đủ của chủ thẻ"

Ví dụ: "Thanh toán cho 4628123456781234 của NGUYỄN VĂN A"

Ngân hàng khác Chuyển khoản Tùy thuộc vào từng Ngân hàng

Chuyển khoản từ bất kỳ Ngân hàng nào với thông tin chi tiết như sau:

  1. Tên tài khoản bên thụ hưởng: Tài khoản thanh toán Thẻ Tín Dụng
  2. Số tài khoản bên thụ hưởng: 4491845
  3. Thông tin Ngân hàng bên thụ hưởng: Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam), CN TP. Hồ Chí Minh
  4. Nội dung thanh toán: Thanh toán cho "điền 16 số thẻ tín dụng" của "điền tên đầy đủ của chủ thẻ"

Ví dụ: "Thanh toán cho 4628123456781234 của NGUYỄN VĂN A"

Việc xử lý thanh toán thực hiện qua chuyển khoản/giao dịch tiền mặt từ những ngân hàng khác sẽ cần thêm thêm 1 ngày làm việc.

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.