Thông báo:

ANZ Việt Nam trân trọng thông báo, chúng tôi sẽ nghỉ lễ tết Âm Lịch từ 16 tháng Hai 2015 đến 23 tháng Hai 2015.