Biểu Phí & Điều khoản-Điều kiện chung

Dịch vụ tài khoản, giao dịch và thẻ ghi nợ

Dịch vụ Tài khoản, Giao dịch và Thẻ Ghi Nợ ANZ

Thông Báo: Từ 24/2/2016, ANZ áp dụng mức phí 22,000VND hoặc 1USD/ giao dịch khi rút tiền bằng thẻ Ghi nợ ANZ tại các ATM không thuộc hệ thống ANZ. Chi tiết tại Thông Báo (PDF 144kB)

Để biết thêm thông tin

Biểu tượng điện thoại Gọi số 1900 1276

Icon email Giải đáp trực tuyến

Visit biểu tượng chi nhánh Đến chi nhánh ANZ gần nhất

Bạn cần có phần mềm Adobe Reader để xem được các file PDF. Bạn có thể download phần mềm Adobe Reader hoàn toàn miễn phí.