ກ່ຽວກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້

ກ່ຽວກັບເວັບໄຊນີ້
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີສາມ
ການເຊື່ອມຕໍ່ (Links) ລະຫວ່າງເວັບໄຊທ໌ANZ ກັບບັນດາເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆຂອງກຸ່ມທະນາຄານANZ
ການເຊື່ອມຕໍ່ (Links) ລະຫວ່າງເວັບໄຊພາຍນອກ ແລະ ເວັບໄຊANZ
ອີເມວ
ສອບແວສຂອງພາກສ່ວນທີສາມ
ການສົ່ງຂໍ້ມູນ
ການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ
ການຄ້ຳປະກັນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ການສີ້ນສຸດ
ເຂດອຳນາດປົກຄອງ
ລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ການຍອມຮັບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້

 

ກ່ຽວກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ນີ້​​

ນີ້​ແມ່ນ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ທີ່​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ​ແລະ ນີວຊີ​ແລນ​ຈຳກັດ(ABN 11 005 357 522) ("ANZ") ພາຍ​ໃຕ້​ຊື່​ທີ່ຢູ່​ "www.anz.com" ("​ເວັບ​ໄຊທ໌​ ANZ"). ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ຖືກເປີດ​ໃຊ້​ໃນ​ນາມກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ພາຍ​ໃຕ້​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ນີ້ (ທັງໝົດ​ລວມກັນ​ເອີ້ນ​ວ່າ "ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ ANZ").

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ, ພາບ​ກຣາບຟິກ
​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ("​ຂໍ້​ມູນເອກະສານ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌") ​ແມ່ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການນຳ​ໃຊ້​ເຫຼົ່ານີ້ ​ແລະ ຖະ​ແຫ່ຼງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ນອກຈາກ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳນົດ​ທີ່​ປະກອບ​ຢູ່​ໃນ​ເອກະສານ​ສະ​ບັບນີ້​ແລ້ວ,
ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ເງື່ອນ​​ໄຂ​ກຳນົດສະ​ເພາະ​​ເຊິ່ງປະກອບ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນຳ​ໃຊ້  ແລະ ຄວບ​ຄຸມການ​ນຳ​ໃຊ້, ​ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ, ສ່ວນ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ANZ. ​ເພາະວ່າ​ທ່ານຖືກ​ຜູກ​ມັດ​​ໃຫ້ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ກຳນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານ​ຄວນ​ກວດ​ເບິ່ງ​ພວກ​ມັນ ຢູ່​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້ ​​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຜູ​ກມັດ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍທີ່​ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມລະຫວ່າງ​ຜູ້ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ທະນາຄານ ANZ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້​ໝາຍ​ເຖິງການ​ຍອມຮັບ​ປະຕິບັດຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ​ເຫຼົ່ານີ້ .

 ການ​​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ 

​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ອາດ​ຈະ​ປະກອບ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ (links) ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ອື່ນໆທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້ໂດຍ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ ("​ເວັບ​ໄຊທ໌ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ"). ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບຮອງ, ຫຼື ອະນຸ​ມັດຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເປີດ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ຫຼື ຂໍ້​ມູນ, ຮູບ​ພາບ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ ໄຊທ໌ ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ ("ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ").

ພາຍ​ໃຕ້​ທຸກໆ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ເຊິ່ງບໍ່​ສາມາດ​ລະ​ເວັ້ນ​ໄດ້,
ກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ຈະ​ບໍ່​ຮັບປະກັນ ຫຼື ​ສະ​ແດງຄວາ​ມຮັບຜິດ​ຊອບ:

​ເມື່ອ​ທ່ານ​​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ link ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ, ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​​ໄຊ​ທ໌ພາກສ່ວນ​ທີສາມ​ອາດ​ຈະ​ປະກົດ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ browser ຂອງ​ທ່ານ ອ້ອມ​ຮອບ​ໂດຍ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້. ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ນີ້​ຍັງ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​​ເພື່ອ​ຈຸ​ດປະສົງ​ຂອງ​ເງື່ອນ​ນຳ​ໃຊ້​ເຫຼົ່ານີ້.

ທຸກໆ​ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ
​ແລະ ຄຳ​ຖະ​ແຫ່ຼງກ່ຽວ​ກັບ​ສິນຄ້າ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ພາກ ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ ​ແລະ ອອກ​ໂດຍ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ. ​ໃນ​ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ ​ແລະ ຄຳ​ຖະ​ແຫ່ຼງ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ, ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ ​ແລະ ຄຳ​ຖະ​ແຫ່ຼງດັ່ງກ່າວຖືກ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ​ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເປີດ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌. ກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ກະທຳ​ໃດໆ​ໃນ​ດ້ານ​ອື່ນ​ ​ໃນ​ນາມ​ຕ່າງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເປີດ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ.

ANZ
ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຈາກ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເປີດ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ສິນຄ້າ ຫຼື ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເປີດ​ໃຊ້ ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ທ່ານທີ່ເຊື່ອມ​ຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ ANZ.

 

ການເຊື່ອມຕໍ່ (Links) ລະຫວ່າງເວັບໄຊທ໌ANZ ກັບບັນດາເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆຂອງກຸ່ມທະນາຄານANZ

ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ ພວກເຮົາອາດຈະສະແດງ hyperlinks ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາເວັບໄຊທ໌ອື່ນໆ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ. ທ່ານຄວນຮັບຊາບວ່າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ນຳສະເໜີໃນ ບັນດາເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຈຳກັດເລັງໃສ່ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີຖິ່ນຖານ ຫຼື ອາໃສ່ຢູ່ໃນການປົກຄອງ, ປະເທດ ຫຼື ເຂດທ້ອງຖິ່ນສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ໃຊ້ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ແຕ່ລະເວັບ ໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານຄວນອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ. ເນື້ອໃນຂອງບັນດາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະບໍ່ມີເຈດຕະນາສ້າງຂຶ້ນສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີຖິ່ນຖານ ຫຼື ອາໃສ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງອື່ນທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ຫ້າມການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນແບບດັ່ງກ່າວ.

 

ການເຊື່ອມຕໍ່ (Links) ລະຫວ່າງເວັບໄຊພາຍນອກ ແລະ ເວັບໄຊANZ

ບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃດໜຶ່ງກັບເວັບໄຊທ໌ ANZ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸ ມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກANZ ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງ hyperlink ໃນທຸກຮູບແບບ. ການໃຫ້ການອະນຸມັດ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງ ANZ. ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ການອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງ hyperlink  ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ ເມື່ອມີການສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງຊື່ ແລະ/ຫຼື ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ທຸກໆການເຊື່ອມ ຕໍ່ (links) ຕ້ອງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໜ້າທຳອິດຂອງເວັບໄຊທ໌ ANZ. ຫ້າມເດັດ ຂາດບໍ່ໃຫ້ສ້າງຂໍ້ມູນເທັດ ຫຼື "deep-linking" ໃສ່ໜ້າເວັບເພກສ ຫຼື ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊທ໌ ANZ. ການ ນຳໃຊ້ ຫຼື ສະແດງທຸກໆໂລໂກ້ ANZ, ຊື່ທາງການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຕ່າງໆເປັນhyperlink ຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນກໍລະນີສຸດພິເສດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມເຊິ່ງກຳນົດໂດຍການ ຕັດສິນໃຈຂອງ ANZ ເອງ. (ໝາຍເຫດ: ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດຂອງ ANZ ແມ່ນປະກອບມີໃນວັກຕໍ່ໄປຂອງເອກະສານສະບັບນີ້.) 

ANZ
ບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ກັບການສ້າງ hyperlink ໃດໆ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເວັບໄຊທ໌ຂອງ ພາກສ່ວນທີ ສາມ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ໃດໜຶ່ງຂອງ ANZ. ການເຊື່ອມຕໍ່ (Links) ແມ່ນສະໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຄວາມສະດວກ ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໝາຍເຖິງການອະນຸມັດ ຮັບຮອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານັ້ນ ໂດຍຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງເອົາເອງ. ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ປະສົບພົບພໍ້ໂດຍທ່ານ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ທີ່ພົວພັນກັບການເຊື່ອມຕໍ່(link) ກັບ ເວັບໄຊທ໌ ANZ. ພວກເຮົາມີສິດໃນການລົບລ້າງໃນທຸກເວລາ ການອະນຸມັດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ (link) ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ ANZ ໃດໜຶ່ງ, ອາດຈະຜ່ານ plain-text link ຫຼື link ປະເພດອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ ANZ ຍັງມີສິດກຳນົດໃຫ້ກຳຈັດ ຫຼື ລົບຖິ້ມການເຊື່ອມຕໍ່(link) ຂອງພາກສ່ວນທີສາມໃດໆ, ຕາມການ ຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາ ໃນທຸກເວລາ.

 

ອີເມວ

ANZ ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດແມ່ນປອດໄພສົມ ບູນຮ້ອຍເປີເຊັນ. ທາງທະນາຄານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ນຳໃຊ້ສຳ ລັບຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວຫຼື ໃນແບບອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆໃຫ້ທາງທະນາຄານບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດ ຜົນໃດໆກໍ່ຕາມ. ANZ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບໃດໆກໍ່ຕາມຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍກົງ, ທາງອ້ອມ, ພິເສດສະເພາະ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນຜົນຕາມມາເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້.

 

ສອບແວສຂອງພາກສ່ວນທີສາມ

ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຊີ້ບອກຢ່າງອື່ນ,ການດາວໂຫຼດສອບແວສທີ່ມີຜ່ານlinks ຈາກເວັບໄຊທ໌ ANZ ແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານໃບອະນຸຍາດ ລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ, ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ຈະບໍ່ຄ້ຳປະກັນ ແລະ ໃຫ້ການຮັບຮອງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ຫຼື ສ່ວນໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກມັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາສຸດທີ່ຍິນດີຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນສ່ອງແສງ ຫຼື ຄຳແນະນຳ ຈາກທ່ານ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

 

 

ການສົ່ງຂໍ້ມູນ
ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄຸນສົມບັດຂອງອິນເຕີເນັດ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນອາດຈະປະສົບກັບການຢຸດຊະງັກ, ໄຟຟ້າຕົກ, ການຊັກຊ້າ ແລະ/ຫຼື ການຜິດພາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ANZ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບການຜິດພາດ, ການບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ການຢຸດຊະງັກອື່ນໆ ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ ທີ່ເກີດຈາກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກການ ສື່ສານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທະນາຄານ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການບໍ່ທ່ວງທັນເວ ລາ ຫຼື ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສົ່ງຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ. 

 

ການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບການດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ໂປຣແກຣມ ຫຼື ເນື້ອໃນອື່ນໆ, ANZ ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າ:

ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອົາເອງໃນການຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍການຕິດ ຕັ້ງໂປຣແກຣມປ້ອງກັນ, ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແລະ/ຫຼື ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນອື່ນໆຢ່າງເໝາະສົມ. ທ່ານຕ້ອງ ດຳເນີນການເຝົ້າລະວັງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນການກວດຫາໄວຣັດຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສິ່ງທີ່ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍອື່ນໆ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນຳສະແດງ ຫຼື ຄ້ຳປະກັນໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແມ້ນຢ້ຳ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຜົນການເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກຣມສອບແວສຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ອາດຈະຖືກ ນຳໃຊ້ ທີ່ພົວພັນກັບເວັບໄຊທ໌ ANZ ໃດໜຶ່ງ.

 

ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ

ຂໍ້ມູນເອກະສານໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການລະບຸເປັນຢ່າງອື່ນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້:

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງກະລຸນາ ເຮັດສຳເລັດແບບ ຟອມອິເລັກໂທຣນິກ ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການນັ້ນ. ຂໍ້ມູນເອກະສານຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນຜ່ານANZ ໂດຍກົງ.

ທຸກໆຄຳຮ້ອງສະໝັກຂໍສິນເຊື່ອແມ່ນຖືກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ມາດຖານການອະນຸມັດສິນເຊື່ອແບບປົກກະຕິຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ANZ.

ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການຕົກລົງເຫັນດີຈະແຈ້ງເປັນຢ່າງອື່ນ:

ການຄ້ຳປະກັນ

ໃນຄະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ, ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແມ້ນຢ້ຳ, ຄວາມຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ຫຼື ຄວາມສົມບູນຂອງ ຂໍ້ມູນເອກະສານໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້. ທຸກໆຂໍ້ມູນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກລ່ວງໜ້າ. ANZ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຊອກຫາຄຳແນະນຳເອກະລາດ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເອກະສານໃນ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເອກະສານຂອງພາກສວ່ນທີສາມ. ກຸ່ມທະນາຄານ ANZ ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າເວັບໄຊທ໌ ANZ ຫຼື ບັນດາເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມຈະປາສະຈາກໄວຣັດຕ່າງໆ, ຫຼື ການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ANZ ຫຼື ບັນດາ ເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ຈະບໍ່ຖືກຢຸດຊະງັກ.

 

ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດລະເວັ້ນໄດ້, ບໍ່ມີສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທະນາ ຄານ ANZ ໃດໆຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບທ່ານ ສຳລັບການສູນເສຍ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການ ຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ (ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການສູ້ຄະດີ ຫຼື ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ) ທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເກີດຈາກ ຫຼື ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ມູນເອກະ ສານທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ANZ ຫຼື ຂໍ້ມູນເອກະສານຂອງພາກສ່ວນທີສາມ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສັນຍາ, ການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ບຸກຄົນ ລວມທັງການລະເລີຍ, ການທຳຜິດກົດລະບຽບ ຫຼື ອື່ນໆ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກກຸ່ມທະນາຄານ ANZ
ສຳລັບການລະເມີດເງື່ອນໄຂກຳນົດ ຫຼື ການຄ້ຳ ປະກັນທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ຫຼື ອື່ນໆ, ແລະ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດລະເວັ້ນໄດ້, ແມ່ນຈຳກັດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ສາມາດ ເປັນໄປໄດ້, ຕາມທາງເລືອກຂອງ ANZ, ໃນ:

ການສີ້ນສຸດ

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ (ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນເອກະສານ ໃນເວັບໄຊທ໌ ANZ) ແລະ ການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ANZ ຂອງທ່ານ ອາດຈະຖືກໃຫ້ຢຸດເຊົາ ໃນທຸກເວລາໂດຍ ANZ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກລ່ວງໜ້າ. ທຸກໆຂໍ້ຈຳກັດ, ການອະນຸຍາດທີ່ທ່ານມອບໃຫ້ ແລະ ທຸກຄຳຖະແຫ່ຼງປະຕິເສດແລະ ຂອບເຂດຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມສະມາຊິກ ANZ ຈະເຮັດ ໃຫ້ການຍືດການສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ອອກໄປອີກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ ເວັບໄຊທ໌ ANZ ອີກຕໍ່ໄປ.

 

ເຂດອຳນາດປົກຄອງ

​ເ​ວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ມີ​ການ​ຕົກລົງ​​ເຫັນດີ ​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ:

ລິ​ຂະ​ສິດ ​ແລະ ​ເຄື່ອງໝາຍ​ການ​ຄ້າ

ລິ​ຂະ​ສິດ​ໃນ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂດຍ ຫຼື ​ຂຶ້ນທະບຽນລິ​ຂະ​ສິດ​ໂດຍ  ກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ, ຫຼື ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ອື່ນໆ, ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບຂໍ້​ມູນ​ແຕ່​ລະ​ສ່ວນ.

ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນບ່ອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນສຳລັບ​ການກວດ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້
​​ຢູ່​ໃນ browser ຂອງ​ທ່ານ, ຫຼື ຕາມການ​ອະນຸຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ລິ​ຂະ​ສິດ ປີ 1968 (Cth) ຫຼື ກົດໝາຍ​ອື່ນໆ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້ ຫຼື ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຫຼົ່ານີ້, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເອກະສານໃດໆໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ອາດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຄືນໃໝ່, ປັບປ່ຽນ, ອັບໂຫຼດຫາພາກສ່ວນທີສາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັບ, ສ້າງກອບໂຄງ, ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ, ແຈກຈ່າຍ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດໆດ້ວຍຂະບວນການໃດໆກໍ່ຕາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີສະເພາະເປັນ ລາຍລັກອັກສອນຈາກ ANZ.

ເຄື່ອງໝາຍ
"ANZ", ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນີວຊີແລນຈຳກັດ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທ໌ANZ

ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ຫາ ANZ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ (link) ກັບສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເວັບໄຊທ໌ ANZ.

 

ການຍອມຮັບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້

ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບວ່າການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ANZ ຂອງທ່ານໝາຍເຖິງວ່າທ່ານຍອມຮັບປະຕິ ບັດຕາມ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຖະແຫ່ຼງການດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ.
ພວກມັນປ່ຽນແທນເງື່ອນ ໄຂການນຳໃຊ້ ອື່ນໆ ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ ANZ ທີ່ໄດ້ປະກາດເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ANZ ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນທຸກເວລາ ANZ ອາດ ຈະປ່ຽນແປງບັນດາເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ ໂດຍການປະກາດເຜີຍແຜ່ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ສະບັນປັບປຸງປ່ຽນ ແປງ ຢູ່ເທິງເວັບໄຊທ໌ ANZ. ທ່ານຍອມຮັບວ່າ ໂດຍການປະກາດເຜີຍແຜ່ແບບນີ້, ທາງ ANZ ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້​ທ່ານ​ແຈ້ງ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ.

ANZ
ສະຫງວນໄວ້ເຊິ່ງສິດທິໃດໆທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້. ວັນທີປະກາດເຜີຍແຜ່ - 18 ກໍລະກົດ 2008 - ສະບັບທີ 5