ກ່ຽວກັບ​ຖະ​ແຫຼ່ງງການດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ

ກ່ຽວກັບຖະແຫຼ່ງງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ
ການຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໄດ້
ການເກັບກຳທີ່ຢູ່IP
ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕິດຕາມ
Cookies
ວີທີຮັບມືກັບອີເມວ
ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ການຍອມຮັບ ແລະການປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບຖະແຫຼ່ງການດ້ານຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

 

ກ່ຽວກັບ​ຖະ​ແຫຼ່ງງການດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ

ຖະ​ແຫຼ່ງງການດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ນີ້ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້ ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ​ແລະ ນິວຊີ​ແລ​ນຈຳກັດ (ABN 11 005 357 522) ("ANZ") ພາຍ​ໃຕ້​ຊື່​ທີ່ຢູ່​ "www.anz.com" ("​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງທະນາຄານ ANZ"). ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ຖືກເປີດ​ໃຊ້​ໃນ​ນາມກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ພາຍ​ໃຕ້​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ນີ້ (ທັງໝົດ​ລວມກັນ​ເອີ້ນ​ວ່າ "ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ​ແລະ ນີວຊີ​ແລນ"). ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ອະທິບາຍ​ໃນ​ຖະ​ແຫ່ຼງການດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ອາດ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແລກປ່ຽນ​ກັນ​ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກຂອງ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ​ແລະ ນີວຊີ​ແລນ.

ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​​ຍັງ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ທະນາຄານ​ ANZ
ສະໜອງ​ໃຫ້​ຢູ່​​​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຕ່າງໆທີ່​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ. ຖ້າ​ເປັນ​ເຊັ່ນນັ້ນ, ຂໍ້​ມູນ​ອ້າ​ງອີງ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ  ຄວາ​ມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ໃນ​​ເວັບ​ໄຊທ໌​ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ກຸ່ມທະນາຄານ
ANZ ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ແລະ ​ເລັງ​ເຫັນ​ວ່າ​ ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ ANZ, ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ລັບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວ​ທ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ. ANZ ມຸ້ງ​ໝັ້ນສັນ ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖະ​ແຫ່ຼງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ທະນາຄານANZ ​ອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ປະຕິບັດກັນ​ແນວ​ໃດ ​​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ.

​​ເພາະວ່າ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ
ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ເພາະວ່າ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີກຳລັງ​ວີ​ວັດ​ພັດ​ທະນາ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ, ກຸ່ມ​ທະນາຄານ ANZ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ ​ແລະ ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ລູກຄ້າ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ ​ແລະ ​ເຮັດ​​ໃຫ້​ເວັບ​ໄຊທ໌​ນີ້​ມີ​ປະສິດ​ຜົນ​ຍິ່ງໆ​ຂຶ້ນ. ANZ ສົ່ງ​ເສີມໃຫ້​ທ່ານ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຄືນ​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ເປັນ​ໄລຍະໆ​ໄປ ​ເພາະວ່າ​ຖະ​ແຫຼ່ງການດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ.

ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ ANZ
ອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ​ANZ ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ແລະ ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ແນວ​ໃດ. ບັນດາຫຼັກການ​ທີ່​ກຳນົດ​ໃນນະ​ໂຍບາຍດ້ານ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ ANZ ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຕ່າງໆ​ຂອງ ANZ.

ນອກຈາກ​ບັນດາ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ໃນ​ຖະ​ແຫ່ຼງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມອີກ ​ເຊິ່ງ​ໃຊ້​ກັບ​ສ່ວນ​ໃດ​ໜຶ່ງສະ​ເພາະ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ. ​ເພາະວ່າ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ຍັງ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປົກປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຄວນ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໄດ້ຢູ່​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ. ຖ້າ​ກໍລະນີ​ມີ​ການ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ຕ່າງໆ​ໃນຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ນີ້ ​​ແລະ ຂໍ້​ກຳນົດ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ອື່ນໆ​ເຫຼົ່ານັ້ນ, ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ເອົາ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​​ເຕີມ​ເປັນຫຼັກ.

 

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ

ANZ ຈະ​ດຳ​ເນີນບາດກ້າວ​ຢ່າງ​​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ cookie ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ອີງ​ຕາມ​​​ລະບຽບການ​ນຳ​​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊ ANZ ​ແລະ ຖະ​ແຫຼງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ. ຖ້າ browser ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ, ມັນ​ຈະ​ແນະນຳ​ທ່ານ​ວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳລັງ​ສົ່ງ​​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​​ແມ່ນຈະ​ປອດ​ໄພ​ (​​ໃສ່ລະ​ຫັດ​ລັບ) ຫຼື ບໍ່​ປອດ​ໄພ (ບໍ່​ໄດ້​​ໃສ່ລະຫັດ​ລັບ). ຖ້າ​ມີ​ການ​ບອກ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ, ປະຈຸ​ບັນ ANZ ​ນຳ​ໃຊ້​ລະບົບ​ໃສ່​ລະຫັດ​ຂໍ້​ມູນ 128 bit SSL.

ANZ
ກວດກາ​​ເບິ່ງ​ການ​ພັດທະນາ​ໃນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ການ​ໃສ່​ລະຫັດລັບ. ​ແຕ່​ໜ້າ​ເສຍດາຍ, ບໍ່​ມີ​ການ​ສົ່ງຂໍ້​ມູນ​​ໃດໆ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທີ່​ສາມາດ​ຮັບປະກັນ​​ໄດ້​ວ່າ​ປອດ​ໄພ​ທັງ​ໝົດ​ຮ້ອຍ​ເປີ​ເຊັນ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ANZ ຈະ​ພະຍາຍ​າມປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າວ, ANZ ບໍ່ສາມາດ​ຮັບປະກັນ ຫຼື ຮັບຮອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງທຸກໆ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ ຫຼື ​ຈາກ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ຫຼື ການ​ບໍລິການ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​​ເຮົາ ​ແລະ ທ່ານ​ດຳ​ເນີນການ​ດັ່ງກ່າວ​ໂດຍ​ຮັບຜິດຊອບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ເອົາ​ເອງ. ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ລະບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

 

ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

 

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ ANZ ​ເກັບ​ກຳ​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​​ໄດ້ນຳ​ໃຊ້ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ແນວ​ໃດ​.

ຖ້າ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໂຂງ​ເຂດທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ (​ເຊັ່ນ​ວ່າ
ສ່ວນ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຖືກ​ກຳນົດ​ໃຫ້​​ໃສ່​ຊື່​ ແລະ​ ລະຫັດ​ເຂົ້າ ເຂົ້າໃຊ້) ​ເພື່ອ​ອ່ານ, ກວດ​ເບິ່ງ ຫຼື ດາວ​ໂຫຼດຂໍ້​ມູນ, ລະບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຈະ​ບັນທຶກ​ວັນ​ທີ ​ແລະ ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ພວກ​​ເຮົາ, ໜ້າ​ທີ່​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່​ຖືກ​ດາວ​ໂຫຼດ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ, ລະບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ກຳນົດ​ຖານະ​ຕົນ​ຕົວ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ.

​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ
​ໃຫ້​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍບໍລິການຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜ່າ​ນຂໍ້​ມູນ​ໄປ​ກັບ ​ເຊິ່ງລວມມີ​ເຄື່ອງມື​ເຊັ່ນ​ວ່າ ຕົວ​ວາງ​ແຜນ​ງົບປະມານ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ກູ້​ຊື້​ເຮືອນ, ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ກັບ​ແບບ​ຟອມສຳ​ຫຼວດ ​ແລະ ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກ​ຜ່ານ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ເຊັ່ນ​ວ່າ​ຕົວ​ວາງ​ແຜນ​ງົບ​ປະມານ
ຫຼື ​ເຄື່ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ກູ້​ຊື້​ເຮືອນ ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ບັນທຶກ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃດ​ໆ​ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຂຽນ​ລົງເມື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນຕໍ່ກັບ​ສິ່ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເມື່ອ​ເຄື່ອງມື​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເຊັ່ນວ່າ​ຕົວ​ວາງ​ແຜນ​ງົບປະມານອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໂຈະ ຫຼື ​​ເຊັບບັນທຶກ​ແຜນການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ຊົ່ວຄາວ ​ແລະ ​ໃຫ້​ທ່ານກັບ​ເຂົ້າມາ​ປັບປຸງ​ລາຍ​ລະ ອຽດ ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ດັ່ງກ່າວ ຂໍ້​ມູນ​ຈະ​ຖືກ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ລະບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເພື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ເປີດຂໍ້​ມູນ​ຄືນ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ແຜນ​ຂອງ​ທ່ານ. ທຸກໆ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ເຄື່ອງມື​ວາງ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈະ​ໄວ້ ຫຼື ​ເຊັບ​ໄວ້ ຫຼື ​ເຄື່ອງມື​ອື່ນໆ​ຄ້າຍຄື​ກັນ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​​ເບິ່ງ ​ໂດຍ ANZ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ
ຫຼື ການ​ສຳ​ຫຼວດທາງ​ອອນ​ລາຍ, ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ແບ​ບຟອມ ຫຼື ການ​ສຳ​ຫຼວດທາງ​ອອນ​ລາຍຈະ​ຖືກ​ເກັບກຳ​ໄວ້​ໂດຍ ANZ  ຖ້າວ່າ​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກ ຫຼື ການ​ສຳ​ຫຼວດອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃດໆ​ກໍ່ຕາມ ທ່ານ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຂຽນ​ຄຳ​ຮ້ອງ ຫຼື ອອກ​ຈາກ​​​ໂປ​ຣ​ແກຣມ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຮ້ອງ ຫຼື ການ​ສຳ​ຫຼວດຂອງ​ທ່ານ, ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕື່ມລົງ​ມາ​ຮອດ​ຈຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ລົບ​ຖິ້ມ​ ​ໂດຍ​ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ. ທ່ານ​ສາມາດ​ໂຈະ​ໄວ້​ກ່ອນ ​ແລະ ​ເຊັບຄຳ​ຮ້ອງ​ອອນ​ລາຍ​ໄວ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ໂຈະ ຫຼື ​ເຊັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ກ່ອນ, ຕົວຢ່າງ ​ເພາະວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ມັນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ອື່ນ, ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ຕື່ມ​ລົງ​ຈະ​ຖືກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ໃນ​ລະບົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເພື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ກູ້​ຄືນ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າວ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ກັບ​ມາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ພຽງ​ແຕ່​ສາມາດ​ເປີດ​ກູ້​ຄືນ​ຂໍ້​ມູນ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ໄດ້​ພາຍ​​ໃນ 30 ວັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ຄັ້ງ​ນີ້, ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າ​ວຖືກ​ລົບ​​, ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກ​ອອນ​ລາຍ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈະ ຫຼື ​ເຊັບ​ໄວ້ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ເບິ່ງ​ໂດຍ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຈັດການ​ກັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ນອກ​ນັ້ນ ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ
ຍັງ​ປະກອບ​ມີ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ (links) ກັບບັນດາ​ເວັບ​ໄຊທ໌ຂອງ​ຜູ້​ສະໜອງ​ສິນຄ້າ ​ແລ​ະ ການ​ບໍລິການພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ("​ເວັບ​ໄຊ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ"). ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ ANZ ​ແລະ ຖ້າ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ເກັບ​ກຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ, ANZ ອາດ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ ຫຼື ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ຖານະ​​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ປະສານ​ຮ່ວມ​ງານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ.

ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ ຈາກ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ ANZ,
ຂໍ້​ມູນ cookie, ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວກັບຄວາມ​ມັກ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສະໜອງ​​ໃຫ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແລ​ກປ່ຽນ​ລະຫວ່າງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ດັ່ງກ່າວ. ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດຖືກ​ກຳນົດ​ຕົນ​ຕົວ​ໄດ້ ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ; ຖ້າ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ສາມາດ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະຊອກ​ຫາ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ທ່ານ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງກ່າວ.

ບັນດາ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ຈະ​ປະກອບ​ມີ​ຖະ​ແຫຼ່ງການຂໍ້​ກຳນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ລັບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ
​ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ກຳນົດຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

 

ການ​ເກັບ​ກຳທີ່ຢູ່IP

ANZ ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ກຳ​ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ​ທ່ານ ສຳລັບ​ການ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງANZ. ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຕົວ​ລະບຸ​ກຳນົດສຳລັບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.

ຍົກ​ຕົວຢ່າງ, ANZ
​ເກັບ​ກຳ ​ແລະ ຮັກສາ​ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​​ໃນລະບົບ Internet Banking ຂອງ ANZ. ​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບ Internet Banking ຂອງ ANZ, ANZ ຈະ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້ ​ເມື່ອພວກ​ເຮົາ​ພະຍາຍາມ​ຄົ້ນ​ຫາ ​ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໂອນ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ແບບ​ສໍ້​ໂກງ ​ໃນ​ລະບົບ Internet Banking. ພວກ​ເຮົາ​​ເກັບ​ຮັກສາ​ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ການກວດ​ສອບ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ໃຊ້ທີ່ຢູ່ IP ຂອງ​ທ່ານ​ ​ແລະ ບໍ່​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ເພື່ອ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ມີ​ການ​ປະພຶດ​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ ຫຼື ມີ​ການຫຼອກລວງ​ສໍ້​ໂກງ, ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ກາ​ນລັກ​ເຂົ້າ​ລະບົບຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ ຫຼື ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ໂອນ​ເງິນ​ແບບ​ສໍ້​ໂກງ.

 

ການ​ໂຄສະນາ ​ແລະ ການ​ຕິດຕາມ

ANZ ນຳ​ໃຊ້ Doubleclick International Asia BV ​ເພື່ອ​ນຳ​ສົ່ງ​ການ​ໂຄສະນາ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ທະນາຄານ ບ່ອນ​ທີ່ປ້າຍ​ໂຄສະນາ​ຂອງ ANZ ຖືກ​ບັນຈຸໄວ້​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ ('ບໍລິສັດ​ໂຄສະນາ').

​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເປີດ​ເບິ່ງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຂອງ ANZ
ຢູ່​ເທິງ​ເວັບ​​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ບໍລິສັດ​ໂຄສະນາ ນຳ​ໃຊ້ 'cookies' ​ແລະ ​ໃນ​ບາງ​ກໍລະນີ​ກໍ່​ນຳ​ໃຊ້ 'web beacons' ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ເຊັ່ນ​ວ່າ:

​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ ANZ ຫຼັງຈາກ​ເບິ່ງ​ການ​ໂຄ​ສະນາ​ຂອງ ANZ ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ບໍລິສັດ​ໂຄສະ​ນາ​ຈະ​​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​​ໄດ້​ນຳໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ແນວ​ໃດ (ຕົວຢ່າງ ມີໜ້າ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ) ​ແລະ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ແບບ​ຟອມຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກ​ອອນ​ລາຍ​ສຳ​ເລັດ​ຫຼືບໍ່.

ຍິ່ງ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ANZ
ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ບໍລິສັດຕໍ່​ໄປ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່າ​ນໝູນ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ແນວ​ໃດ​​:

Cookies

ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້ "cookies" ​ເປັນ​ສ່ວນ​ສຳຄັນ​ຕົ້ນຕໍ​ໃນ​ການ​ສື່ສານ​ຕອບ​ກັບ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ browser ຂອງ​ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ​​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ ​ແລະ ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ ການຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​​ໄດ້​ດີກ​ວ່າ ​ແລະ ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ດີກ​ວ່າ.

"cookie"
​ແມ່ນ​ໄຟລ​ບົດ​ຄວາມ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ບັນຈຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ຕົວ server ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ​ໄຟລ cookie ສາມາດ​ກູ້​ກັບ​ຄືນ​ໄດ້​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ໂດຍ​ຕົວ webpage servers ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ​ໄຟ​ຣ Cookies ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ໃຊ້​ເລື້ອຍໆ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ຕ່າງ​ໆ ​ແລະ ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຫ້​ໄຟ​ຣ cookie ສາມາດ​ຖືກ​ຮັບ​, ບໍ່​ຖືກຮັບ ຫຼື ຖືກ​ຮັບ​​ແບບ​ໃດ ​ໂດຍ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ​ແລະ ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​​ໂປຣ​ແກຣມ browser ຂອງ​ທ່ານ.

ANZ
ນຳ​ໃຊ້ cookies ສຳລັບ​ສອງ​ຈຸດປະສົງ. ພວກ​ເຮົາສ້າງ​​ໄຟຣ cookie ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຕໍ່​ກັບ​ແຕ່​ລະ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ browser ທີ່​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊທ໌​ ANZ. Cookie ນີ້​ບໍ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສາມາດ​ກຳນົດ​ຕົນ​ຕົວສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້ cookie ນີ້:

​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ANZ ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄຟຣ cookie ປະ​ເພດ​ນີ້.

​ເພາະສະ​ນັ້ນ,
ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໝູນ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ​ ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ໂຫຍ​ດສູງ​ສຸດ, ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍອມຮັບ​ເອົາ​ໄຟຣcookies.

ນອກ​ນັ້ນ
ANZ ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ cookies ສຳລັບ​ການບໍລິ​ການ​ທີ່​ມີຄວາມ​ປອດ​ໄພ (ນັ້ນ​ແມ່ນ ສ່ວນ​ທີ່ ANZ ​ໃຊ້​ການ​ໃສ່​ລະຫັດ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ) ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ. Cookies ​ເຫຼົ່ານີ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຈຸດປະ ສົງຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ​ເຫດຜົນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ. ຖ້າbrowser ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ໃຫ້​ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຮັບ​ທຸກໆ​ໄຟຣ cookies ທ່າ​ນຈະບໍ່​ສາມາດນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຢູ່​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ທີ່​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ມີ​ໄຟຣcookies ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ການ​ບໍລິການ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ປະກອບ​ມີ (​ແຕ່​ ບໍ່ຈຳ​ກັດ​ແຕ່):

ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຍັງ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ບາ​ງຂໍ້​ມູນ​ໄດ້ - ສະ​ເພາະ​ໜ້າ​ໃດ​ໜຶ່ງ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຍອມຮັບ​ເອົາ​​ໄຟຣ cookies.

 

ວີທີຮັບມືກັບ​ອີ​ເມ​ວ

ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮັກສາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ອີ​ເມ​ວທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ, ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່​ອວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​​ເຮົາ​​ເຮັດ​​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ​ເນື້ອ​ໃນ​ໜັງສື​ອີ​ເມ​ວອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຕິດ ຕາມ​ເບິ່ງ​ໂດຍ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ ANZ ພວກ​ເຮົາ​ສຳລັບ​ປະ​ເດັນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ລວມທັງ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ສົງ​ໃສ່​ວ່າ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອີ​ເມ​ວ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ; ການ​ຕອບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຕໍ່​ກັບ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ສຳລັບ​ປະ​ເດັນ​ຄ້ຳປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ.

 

ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ

ພວກ​ເຮົາ​​ພຽງ​ແຕ່ຈະນຳ​ໃຊ້ ຫຼື ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ຫຼື ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​​ໄຟຣ cookies ​ອີງ​ໃສ່​ນະ​ໂຍບາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ ANZ ​, ຂໍ້​ກຳນົດ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ເຊິ່ງນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ສ່ວນ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ​ແລະ ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ນີ້.

 

ການ​ຍອມຮັບ ແລະການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕໍ່​ກັບ​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແລະຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ

ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ ​ຍອມຮັບ​ວ່າການ​ນຳ​ໃຊ້​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ການສະ​ແດງວ່າ​ທ່ານ​ຍອມ ຮັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ນຳ​ໃຊ້ ​ແລະ ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ ANZ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຖະ​ແຫຼ່ງການກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ປະ ຈຸບັນ.
ມັນ​ປ່ຽນ​ແທນ​ທຸກໆ​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວສະບັບ ​ອື່ນໆ​ສຳລັບ​ເວັບ​ໄຊທ໌ANZ ທີ່​ໄດ້ປະກາດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ ດັ່ງກ່າວ ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ. ​ໃນ​ທຸກ​​ເວລາ, ANZ ອາດ​ຈະປ່ຽນ​ແປງ​ຖະ​ແຫ່ຼງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ໂດຍ​ການ​ປະກາດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖະ​ແຫຼ່ງການ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ສະ​ບັບປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່ ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊທ໌ ANZ. ທ່າ​ນຍອມຮັບ​ວ່າ ​ໂດຍ​ການປະ​ກາດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ແບ​ບ​ນີ້, ANZ ​ໄດ້​ສະໜອງ​​ໃຫ້​ທ່ານ​ແຈ້ງ​ການກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ.