ແຊັກ​ທະນາຄານ, ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ວິທີ​ການຊຳລະ​ທີ່​ປອດ​​ໄພ ​ແລະ ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້, ສາມາດອອກໃຫ້ຕາມຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ ​ແລະ ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ໃຫ້​ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຢູ່ພາຍ​ໃນ ສປປ ລາວ.