ການໂອນເງິນ
ຂອງທະນາຄານANZ

ການໂອນເງິນ
ຂອງທະນາຄານANZ

ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ
ໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະງ່າຍດາຍ

ໂອນເງິນຜ່ານໂທລະສານ
ທະນາຄານANZ

ໂອນເງິນຜ່ານໂທລະສານ
ທະນາຄານANZ

ສົ່ງເງິນ ແລະ ຮັບເງິນ ຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໄວ ແລະ ປອດໄພ

ເຊັກທະນາຄານ
ANZ

ເຊັກທະນາຄານ
ANZ

ວິທີການຊຳລະເງິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້

ິ່ງ​ທີ່ສຳຄັນສຳລັບທຸລະ​ກິດ ແມ່ນການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບປະກັນ​ວ່າ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​​ສົ່ງ​ເງິນ ຫລື ຮັບ​ເງິນນັ້ນ, ​ເງິນ​ດັ່ງກ່າວ​​ຕ້ອງ​ເຖິງ​ຈຸດໝາຍ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ທັນເວລາ,  ​ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ​ຊຳ​ລະ​ຕ່າງປະເທດ.

ຢູ່ທະນາຄານ ​ເອ​ເອັນ​ແຊັດ ວຽງ​ຈັນ​ພານິດ ຈຳກັດ, ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ສົ່ງ ​ແລະ ຮັບ​ການ​ຊ¿ລະ​ເງິນ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍທະນາຄານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ສຳລັບການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດນັ້ນ, ທະນາຄານ ​ເອ​ເອັນ​ແຊັດ ວຽງ​ຈັນ​ພານິດ ຈຳກັດ ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​​ເຂົ້າ​ເຖິງທະນາຄານ​ສາກົນ​ໃນ​ທົ່ວ​​ໂລກ. ອັນ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ໂດຍຜ່ານ​ສາຂາ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ໃດ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງຂອງພວກ​ເຮົາ ຫລື ຜ່ານ​ທະນາຄານທີ່​ມີ​ສາຍ​ພົວພັນຂອງ​ພວກ​ເຮົາຈຳນວນຫລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ສົ່ງ​​ເງິນຊຳລະ ໄປ​ຫາທະນາ ຄານ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​