ການ​ເປີດ​ບັນຊີ​ທຸລະ​ກິດ ກັບ​ທະນາຄານ ​ເອ​ເອັນ​ແຊັດ ຈຳກັດ ​ແມ່ນ​ງ່າ​ຍ; ມີ​ພຽງ​ສອງ​ສາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ງ່າຍດາຍ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ່ານຈະ​ຕ້ອງ​ມີ: