ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການບັນຊີທະນາຄານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຸ້ມຄອງຄວາມ ຕ້ອງການ ທາງການເງິນຂອງ​ພວກ​ເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. 

ບັນຊີບໍລິການຕະຫລອດເວລາ ຂອງທະນາຄານ​ເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານນຳໃຊ້ເງິນ ຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7ວັນຕໍ່ອາທິດ.

ບັນຊີບໍລິການຕະຫລອດເວລາ ສາມາດເປີດເປັນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ບາດ ແລະ ກີບ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບ ອັດຕາດອກເບ້ຍແບບແຂ່ງຂັນ. 

ທ່ານສາມາດເລືອກບັດວີຊ້າເດບິດຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ຫລື ບັດເດບິດຂອງ ທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ.

ທ່ານສາມາດປະຫຍັດເວລາ ​ໂດຍ​ການ​​ເອົາເງິນເດືອນຂອງທ່ານ ຝາກ​ເຂົ້າບັນຊີບໍລິການ ຕະຫລອດ ເວລາຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດ ລາວ ຈຳກັດ ​ໂດຍ​ກົງ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງເດີນທາງມາ​ທະນາຄານ.

ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງບັນຊີບໍລິການຕະຫລອດເວລາຂອງທະນາຄານເອເອັນແຊັດລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນ:

ໂດຍ​ສັງ​ເຂ​ບ

ລັກສະນະ

ມູນ​ຄ່າ​ຕ່ຳສຸດ​ໃນການ​ເປີດ​ບັນຊີ

4,000,000 ກີບ

500 ໂດ​ລາສະຫະລັດ

16,000 ບາດ

ບັດ​ເດ​ບິດ

ບັດ​​ເດ​ບິດ​ວີ​ຊ້າ ການທະນາຄານ

ທາງເລືອກ

ປື້​ມ​ແຊັກ

ສັ່ງ​ຈ່າຍ

ໃບ​ສະຫລຸບ​ບັນຊີ

ກິດຈະກຳ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້

ຝາກ​ເງິນ

ເງິນສົດ

 

ປື້ມແຊັກສຳລັບບຸກຄົນ

 

ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ (TT)

ຖອນ​ເງິນ

ເງິນສົດ

 

​ແຊັກ​ທະນາຄານ

 

​ແຊັກ

 

​ເອທີ​ເອັມ

 

ເຄື່ອງຮູດບັດ

 

ສັ່ງ​ຈ່າຍ

 

​ໂອນ​ເງິນ

ໄລຍະ​ເວ ລາ​ຂອງ​ບັນຊີ

ໄລຍະ​ເວລາ​ຕ່ຳສຸດ

×

 

​ໄລຍະ​ເວລາ​ສູງ​ສຸດ

×

ດອກ​ເບ້ຍ

ເຄຣດິດ

ຈ່າຍ

ວິທີ​ການ​ຄິດ​ໄລ່

ຄວາມ​ຖີ່​ໃນ​ການ​

ອີງ​ໃສ່​ອັດຕາ​ປະຈຸ​ບັນ

​ປະຈຳ​ວັນ

ປະຈຳ​ເດືອນ