ຕ້ອງການຊື້ລົດທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ມາດົນແລ້ວ, ລົດແບບສະປອດ ຫລື ແບບເຊື່ອຖືໄດ້ ຫລື ບາງຄັ້ງແມ່ນລົດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນມານ້ອຍໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ພໍດີກັບຄອບຄົວທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນຂອງທ່ານ ບໍ່?

ເງິນກູ້ເພື່ອຊຶ້ລົດຂອງທະນາຄານ ANZ* ຖືກອອກແບບມາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃນ ການຊື້ລົດໃໝ່ ຫລື ລົດມືສອງ ທີ່ໃຊ້ມາແລ້ວ 3 ປີ :

ລັກສະນະ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດ ຂອງ ທະນາຄານ ANZ

*ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ເພື່ອການບໍລິໂພກ ຂອງທະນາຄານANZ