ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ປະເພດຂອງການຮ້ອງຂໍ

ທີ່ຢູ່

ໝາຍເລກໂທລະສັບຕິດຕໍ່

ອີເມລ ເພື່ອຕິດຕໍ່

ANZ

ສາຂາ ລ້ານຊ້າງ
33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ PO Box 5001
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +85 6 21 222 700
ໂທລະສານ: +85 6 21 213 513
Online Enquiry
ANZ

ສາຂາ ປາກເຊ
ຖະໜົນ13 ໃຕ້, ໜ່ວຍ 15, ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ເວລາເປີດ ໃຫ້ບໍລິການ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
ເວລາ 8:30ຕອນເຊົ້າ - 4:00ຕອນບ່າຍ

ໂມງລັດຖະການ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
ເວລາ 8:00ຕອນເຊົ້າ - 5:00ຕອນບ່າຍ

ໂທລະສັບ: +85 6 31 254 371
ໂທລະສານ: +85 6 31 254 361
Online Enquiry